Allmän fakta om jakthundar

När man ser till många av de allra populäraste hundraserna i dag kan man snabbt se att flera av dem i grund och botten just är jakthundar. Dessa hundar har ofta flera egenskaper som hundägare eftersträvar, oavsett om man väljer att jaga med sin hund eller inte. Ordet jakthund är ett väldigt stor begrepp och det finns i regel inte någon hund som saknar förfäder som använts till jakt någon gång i livet. Just denna aspekt gäller också för flera av de hundar som absolut inte brukar ses i olika jaktsammanhang i dag på grund av att aveln inte längre är inriktad på att ta fram hundar som lämpar sig för olika sorters jakt, utan istället tar hänsyn till sällskap och utseende.

En ras detta märks mycket tydligt på, är rasen King Charles Spaniel. Denna ras var från början en ras endast avsedd för jakt av olika slag. I dag är det dock inte speciellt troligt att man skaffar en hund av denna ras bara för att jaga med den. Denna ras har genom den moderna aveln till exempel fått flera hälsoproblem och dessa gör att rasen numera inte längre kan vara effektiv som jakthund. En annan ras som också varit avsedd för jakt, främst på fågel, är pudel. Dessa raser ser man nästan aldrig på jakt i dag eftersom att aveln riktar in sig på att skapa hundar som passar för utställning och sällskap. Många av dessa hundars ursprungliga egenskaper har alltså avlats bort till förmån för annat.

När man ser till historien ser man att jakthundar använts på flera olika sätt och så är också fallet i dag. Olika jakthundsraser avlas fram för att passa olika bra till olika saker. Många jägare föredrar att använda blandraser sRelated imagenarare än renrasiga hundar. Detta beror på att blandraserna ofta har ett bredare användningsområde och för det mesta kan de utföra flera skilda arbetsuppgifter under en jakt.

Jakthundens egenskaper kommer ofta väl till pass också i sammanhang utanför jakten. Om hunden är duktig på att spåra gäller det inte bara under jakt utan den kan också finna människor som gått vilse med mera. Denna hund kan också användas för att finna djur som skadats i trafiken eller liknande.

Det kan ofta vara bra att veta var, hur och vad man vill jaga innan man skaffar sig en jakthund. Om man vill jaga fågel kan en apporterande hund var bra, medans en drivande hund ofta fungerar bra på älgar, harar, räv och rådjur. Om man kanske vill hålla på med eftersök och leta djur som skadeskjutits eller liknande, kan en annan hund behövas. Bland jakthundar finns också mindre modeller, ofta så kallade grythundar. Dessa gillar att gå ner i olika gryt för att jaga upp grävlingar med mera.

Oavsett vilken jakthund man skaffar är det dock viktigt att tänka på att dessa kan skada sig. Ibland blir skadan allvarlig och kanske måste man en dag gå hem från skogen utan sin hund. Hunden kan ha skadat sig allvarligt och dött på plats, eller försvunnit ner i ett gryt utan att komma upp igen.