Att ha ledarhund i Sverige

Det fanns i Sverige drygt 300 ledarhundar år 2014, och de blir bara fler och fler för varje år. När det gäller ledarhundar är schäfer samt labrador retriever generellt sett de allra vanligaste raserna. Det är i Sverige de Synskadades Riksförbund som har ansvar att utfärda dispositionsrätt, tilldela samt återta ledarhundar i enlighet med Lag (2005:340) om överlämnande av förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen. Allt detta sker alltså på uppdrag av den svenska staten. Det krävs att man är gravt synskadad eller blind för att få ledarhund. Det är dock inte, som många tror, ett kraRelated imagev på att man ska vara helt blind.

När det gäller själva uppdraget att leverera olika ledarhundar till Synskadades Riksförbund finns flera olika leverantörer och samarbetspartners. År 2014 slöts nya avtal med fyra leverantörer. Bland dessa finns Dogs In Service and Aid, Kyno-Logisch, Kustmarkens Hundtjänst samt Lunds Hundetjenster. Under senare tid har dock Kyno-Logisch helt avsagt sig sitt avtal, och de levererar inte längre några ledarhundar alls till Sverige. Upphandlingarna om ledarhundar sköts av Myndigheten för Delaktighet, MFD.

I Sverige är ledarhunden helt undantagen från lag om koppeltvång. Den som går med ledarhunden under arbete är också helt fri från plikten att plocka upp efter sin hund. Det är också så att en ledarhund får gå in i många miljöer dit hundar överlag annars inte är speciellt välkomna. Det kan till exempel röra sig om olika myndigheter som Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Apoteket och andra typer av offentliga lokaler samt byggnader. Om ägaren medger får hunden också tas in i privata lokaler och butiker. Även i de delar av kollektivtrafiken där hundar i övrigt inte tillåts får en ledarhund vara med.

När det gäller kollektivtrafik är det också som så att ledarhunden helt utan extra kostnad får åka i buss, tåg eller på inrikesflyg i Sverige. När det gäller SJ och tåg får ledarhunden med förare åka var som helst i tåget, och inte bara på djurplatser. Det går också att gratis boka en extra biljett just åt hunden så man säkert får plats.

På restaurang

En ledarhund är en helt speciellt tjänstehundstyp och den är dessutom unik på så sätt att hunden följer sin förare i det dagliga livet oavsett vad som händer. På grund av detta har också ledarhunden speciellt tillträde till olika platser där hundar egentligen inte får finnas. Det gäller bland annat på restauranger med mera. Livsmedelsverket samt dagligvaruhandelns branschriktlinjer slår fast att en ägare av en restaurang bör släppa in ledarhunden och dess förare. De slår också fast att ledarhunden får vara i en livsmedelsaffär. Det gäller i alla utrymmen utom där affären saluför opaketerade varor.

Vad krävs för att få en ledarhund?

Om man är intresserad av att få en ledarhund krävs det att vissa kriterier uppfylls. För det första ska man minst vara 18 år gammal. Det ska också finnas en synnedsättning och innebär att ledsynen saknas. Förutom detta ska det också finnas ett behov av att ha ledarhund och föraren ska kunna använda den. Förutom detta ska man vara bosatt i Sverige och ha en god social situation.